Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική
Εταιρεία ιδρύθηκε το 1975 στην Αθήνα
από τον αείμνηστο Καθηγητή Διονύσιο Κασκαρέλη.
Η πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη 11-03-1975 στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»
στην Αθήνα. Στη Γενική Συνέλευση αυτή εκλέχτηκε το πρώτο Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας. Την Τετάρτη 19-03-1975 συνήλθαν οι εκλεγέντες
ως μέλη Δ.Σ. και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας συγκροτήθηκε
το πρώτο Δ.Σ.της Εταιρείας.