Η Ελληνική Εταιρεία Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος (ΕΕΜΓΕ) δημιουργήθηκε για να συγκεντρώσει γύρω της όλους εκείνους, οι οποίοι έχουν τη διάθεση να ενημερωθούν και να καταρτιστούν σχετικά με θέματα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών στη Μαιευτική και τη Γυναικολογία. Η σύστασή της ήρθε σαν επιστέγασμα μιας δεκαετούς επιτυχημένης πορείας διοργάνωσης ολοκληρωμένων σεμιναριών, στα οποία ήδη έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 1.200 επαγγελματίες υγείας (μαιευτήρες, μαίες, γενικοί ιατροί, ιατροί ΕΚΑΒ, παιδίατροι, αναισθησιολόγοι, κα), έτσι που κάθε αίθουσα τοκετού και ΤΕΠ στην Ελλάδα, να έχει τουλάχιστο έναν πιστοποιημένο τέτοιο επαγγελματία.

Η τεκμηριωμένη και συστηματικοποιημένη  γνώση αντιμετώπισης των επειγόντων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποδοτική και ασφαλή αντιμετώπιση, Η ΕΕΜΓΕ έχοντας αυτές τις θεμελιώδεις αρχές, έχει σα στόχο της να διοργανώνει σεμινάρια και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μέσα, προκειμένου να αποτελέσει τη στέγη όλων αυτών, που επιθυμούν αυτή την κατάρτιση. Προσδοκία μας είναι η ΕΕΜΓΕ να γίνει ο φορέας αναφοράς στο χώρο αυτό, που αντιπροσωπεύει, και αυτό αποτελεί τεράστια ευθύνη, άλλα και πρόκληση.

.

  • Βασίλης Ι Γιασλακιώτης MD
  • w-facebook

Γκλαβάνη 11, Βόλος 38221, Μαγνησίας

Τηλέφωνο: 2421038404, Κινητό: 6979113567

https://www.giaslakiotis.com/

bandgeo@otenet.gr